September 30, 2023

Mitme intelligentsuse teooria

Mitme intelligentsuse teooria järgi, mille on välja töötanud Howard Gardner 1983. aastal, on kaheksa tüüpi intelligentsust:

- loogikafüüsiline luure ühendab võime arvutada, mõõta, kasutada loogikat ja lahendada matemaatilisi ja teaduslikke probleeme.

- kosmoseteave võimaldab meil vaimselt ja kolmes mõõtmes esindada meid ümbritsevat.

- inimestevaheline (või sotsiaalne) luure võimaldab teil tegutseda ja teistega korrektselt ja asjakohaselt reageerida, tunda enda ümber olevate temperamentide, iseloomu ja motivatsiooni erinevusi ja nüansse.

- keha luure (või kinesteetiline) on võime kasutada oma keha idee või tunde avaldamiseks, tegevuse teostamiseks või loomiseks.

- keeleteadus on võime mõelda sõnadega ja väljendada või mõista keerulisi ideid keele kaudu.

- Intrapersonaalne luure on võime dešifreerida oma emotsioone, vajadusi ja soove.

- Muusikaline luure on dispositsioon rütmide, helide ja meloodiate tootmiseks, hindamiseks, tunnustamiseks ja mõistmiseks.

- Naturalistlik luure liigitab, diskrimineerib, tunnustab ja kasutab teadmisi looduskeskkonna, loomade, taimede või mineraalide kohta.Dokumentaalfilm "Paljastades elu saladusi" (eestikeelsete subtiitritega) (September 2023)